Çevre Politikası

Kocaeli Konteyner faaliyetlerinin her aşamasında İş Güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit ederek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, personelinin ve üçüncü şahısların sağlığını - refahını korumaya yönelik tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususları kendisine çevre politikası olarak benimsemiştir.

• Çevre, İş Güvenliği ve Tüketicinin Korunması sağlamak amacı ile yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uymak,

• Çevre kirlenmesini ve gereksiz kaynak tüketimini engellemek,

• İş Sağlığı ve güvenliğini altyapısını oluşturarak kazaları önlemek,

• Çevre ve İş Güvenliği konularında personelini ve tedarikçilerini sürekli bilinçlendirmek,

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek için gerekli kaynağı sağlamayı ve tedbirleri almak,

• Müşterilerimizden gelen öneri,şikayet ve talepleri en kısa süre içinde incelemek ve geri bildirimde bulunmak,

• Müşteri algısını ölçmek ve değerlendirmek için periyodik araştırma yapmak,